LEKSYKON: Doniesienia naukowe

Kategoria:   ILR  /   PM  /   ICD  /   CRT  /   AF  /   VT SVT

WYTYCZNE I PRAKTYKA: Kursy

Kurs: Terapia resynchronizująca serce – CRT w praktyce lekarza POZ

Autor kursu: Dr n. med. Dagmara Urbańczyk-Świć
Data kursu: 12-05-2016 r.

ROZPOCZNIJ KURS

HOT LINES

AHA 2015

Rokowanie pacjentów z QRS ≥180ms leczonych z zastosowaniem CRT zależy od morfologii bloku odnogi pęczka Hisa. Pacjenci z LBBB i IVCD oraz bardzo szerokim QRS odnoszą korzyść z takiego leczenia. Natomiast  u chorych z RBBB i QRSD≥ 180ms taka terapia może być szkodliwa. (BBB QRS)

AHA 2015

Badanie wykazało, że Andexanet Alfa szybko i prawie całkowicie niweluje aktywność rywaroksabanu jako inhibitora czynnika Xa. Oczekuje się na wyniki badania klinicznego z zastosowaniem tego leku u chorych z  krwawieniem w przebiegu stosowania rywaroksabanu. (ANNEXA)

AHA 2015

Intensywna kontrola czynników ryzyka CHSN odwraca niekorzystną przebudowę strukturalną i elektryczną lewego przedsionka, istotnie poprawia funkcję śródbłonka i płytek. Takie postępowanie powinno poprawić skuteczność  leczenia migotania przedsionków. (ARREST-AF)

ESC 2015

Krótkoterminowe (90 dni) stosowanie leków antyarytmicznych, po zabiegu ablacji migotania przedsionków, redukowało liczbę nawrotów arytmii przedsionkowej w tym czasie. Zastosowanie takiego leczenia nie skutkowało redukcją nawrotów AF w trakcie rocznej obserwacji (EAST-AF)

ESC 2015

W badaniu wykazano, że skuteczność i bezpieczeństwo ocenianego bezelektrodowego stymulatora serca, a także parametry stymulacji i wyczuwania u zdecydowanej większości pacjentów spełniły założone przez badaczy wymagania. Poważne powikłania związane z implantowanym urządzeniem wystąpiły u 1 na 15 pacjentów (LEADLESS II)

ESC 2015

U chorych z przetrwałym długotrwałym AF izolacja żył płucnych z jednoczasową izolacją uszka lewego przedsionka istotnie wydłuża okres wolny od nawrotów AF, nie zwiększając liczby powikłań związanych z procedurą (BELIEF)

Cardiostim 2015

Zaproponowany algorytm diagnostyczny, dokumentujący wystąpienie bradykardii lub asystolii w przebiegu omdlenia, ułatwia identyfikację pacjentów, którzy odniosą korzyść z leczenia stymulacją serca (Syncope Unit Project)

 

Cardiostim 2015

Gorsza wydolność fizyczna jest predyktorem nawrotów objawowego AF u pacjentów z nadwagą lub otyłością. Poprawa sprawności fizycznej potęguje korzyści płynące z redukcji masy ciała u tych chorych (Cardio-Fit Study)

 

Cardiostim 2015

Wstępna ocena 140 pacjentów z implantownym MICRA TPS potwierdza skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania. Parametry elektryczne stymulatora były prawidłowe oraz stabilne, a oczekiwany czas działania prognozuje się na około 10 lat (Micra TPS)

 

Cardiostim 2015

Wydłużenie detekcji NID 60/80 jest bezpieczne i pozwala zredukować liczbę adekwatnych, ale zbędnych terapii wysokoenergetycznych (Enhanced ICD)

 

AKTUALNOŚCI

Nowe dane konsekwentnie udowadniają bezpieczeństwo najmniejszego rozrusznika serca. 

Kolejne wyniki z badania Micra TPS Global Clinical Trial podkreślają profil bezpieczeństwa płynący z wszczepienia Micra TPS. więcej→

W ramach kampanii „Serce z prądem” odbędzie się pierwsze spotkanie edukacyjne dla pacjentów.

Spotkanie poprowadzą dla nas wybitni eksperci-kardiolodzy na co dzień zajmujący się leczeniem zaburzeń rytmu sercawięcej→

Kampania „Serce z prądem” ma przybliżyć życie osób ze wszczepionymi urządzeniami, ma pomóc ludziom ze wszczepionymi urządzeniami w codziennym życiu, a jednocześnie pomóc przybliżyć to zagadnienie tym, którzy żyją wokół nich. więcej→

Medtronic plc (NYSE: MDT) ogłosił w dniu dzisiejszym, że Micra - przezcewnikowy system do stymulacji serca (TPS) został zatwierdzony przez amerykańską agencję FDA. więcej→

Podczas odbywającej się w Chicago konferencji ACC zaprezentowano wynik badania „Fire and Ice” i jednocześnie opublikowane je w New England Journal of Medicine. więcej→

Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkanocy, dużo odpoczynku, słońca i radości oraz wiosennej energii do realizacji celów życzy zespół redakcyjny „W Dobrym Rytmie” więcej→

Warsztaty elektrofizjologiczne Warsaw Education Center Medtronic Poland dla pielęgniarek i techników medycznych - Polstim 2016.

Wisła, 19-20 maja 2016 więcej→

Zaproszenie: European Medical Education zaprasza na Global Grand Rounds Event - 15 marca, godzina 21.00

Tematem webinaru będzie: Visia AF MRI™: See and Protect. Dyskusję poprowadzą: Stuart Harris, Mark Mason więcej→

Rozrusznik Micra TPS (Transcatheter Pacing System) jest dziesięć razy mniejszy od tradycyjnych stymulatorów pracy serca. Dzięki miniaturowym wymiarom – odpowiadającym wielkości przeciętnej kapsułki – wszczepia się go przezcewnikowo bezpośrednio do prawej komory serca przez żyłę udową. więcej→

W imieniu firmy Medtronic serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV Sesji Warsztatowej “Podstawy elektrofizjologii implantacyjnej”, która odbędzie się w dniu 06 lutego 2016 podczas Warsztatów Niewydolności Serca w Łodzi.

Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem warsztatów oraz do rejestracji droga mailową. więcej→

Z głębokim smutkiem przyjeliśmy wiadomość o śmierci prof. Franciszka Walczaka

– twórcy polskiej szkoły elektrofizjologii, nauczyciela wielu pokoleń elektrofizjologów, wybitnego naukowca i serdecznego przyjaciela. Żegnamy go wiedząc, że na zawsze pozostanie w naszych sercach i wspomnieniach. więcej→

 

Nowe kardiowertery-defibrylatory z opcją monitorowania AF już dostępne

Nowy jednojamowy kardiowerter – defibrylator - Visia AFTM umożliwia diagnostykę migotania przedsionków (ang. atrial fibrillation, AF), jedną z najgroźniejszych przyczyn udaru mózgu. Visia AFTM pozwoli wykryć różne formy migotania przedsionków oraz dostarczyć informacji o ich częstotliwości i czasie trwania więcej→

Zaproszenie do udziału w EHRA Webinar:
„Use of device based AF diagnostics in clinical practice”

prezentacja przypadków, bieżąca ocena oraz możliwość dyskusji na żywo więcej→

Zarządzenie NFZ dot. wprowadzenia  świadczenia telekonsylium kardiologiczne jako świadczenia odrębnie kontraktowanego

Zespół lekarzy specjalistów zapewni konsultacje dla lekarzy rodzinnych w sytuacjach potrzeby medycznego wsparcia w postępowaniu z pacjentami. Jednym z celów projektowanej zmiany jest zainicjowanie i popularyzacja nowego sposobu zdalnego konsultowania pacjentów w zakresie kardiologii i geriatrii. więcej→

Nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego: arytmie komorowe i nagła śmierć sercowa

W trakcie kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) 2015 opublikowano nowe wytyczne poświęcone komorowym zaburzeniom rytmu serca i zapobieganiu nagłej śmierci sercowej. Uprzednie wytyczne pochodzą z 2006 roku, ale w międzyczasie publikowano inne dokumenty wytycznych i uzgodnień ekspertów międzynarodowych dotyczące częściowo tej tematyki. więcej→

Zapraszamy do zapoznania się do nagraniami wybranych sesji prezentowanych podczas tegorocznego kongresu ESC w Londynie:

  • Finding the Holy Grail of AF Ablation,
  • Renal Denervation for Uncontrolled Hypertension: Introducing the SPYRAL HTN Global Clinical Trial Program,
  • Cardiac Rhythm Management 2015: LINQing diagnosis to therapy.

Nagrania dostępne na stronie http://congress365.escardio.org/

EPimage ‒ Atrial Fibrillation Ablation Training - 4-5 grudnia 2015, Hotel Double Tree by Hilton w Łodzi

W dniach 4-5 grudnia w Łodzi odbędą się warsztaty, podczas których eksperci krajowi i zagraniczni zaprezentują techniki i technologie wykorzystywane w ablacji podłoża migotania przedsionków. więcej→

Nowatorskie odkrycie sprzyja zrozumieniu roli obciążeń genetycznych w nagłej śmierci sercowej i może pomóc zidentyfikować pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka

Podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w Londynie zostały ogłoszone wyniki dwóch badań, identyfikujących gen związany z zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca. W badaniu oceniano markery genetyczne aby określić, które z nieprawidłowości genowych mogą być związane z niebezpiecznymi zaburzeniami  rytmu serca, potencjalnie prowadzącymi do nagłej śmierci sercowej (sudden cardiac death - SCD). Pierwsze badanie DISCOVERY (Diagnostic Data Influence on Disease Management and Relation of Genetic Polymorphisms to Ventricular Tachyarrhythmia in ICD Patients) zidentyfikowało gen związany z ryzykiem SCD u chorych ze wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD), a drugie badanie, Oregon Sudden Unexpected Death Study (Oregon SUDS), potwierdziło to odkrycie w populacji ogólnej.  więcej→

Nowe wytyczne ESC w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia

Dotychczasowe wytyczne z 2009 r. dotyczące prewencji, diagnostyki i leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia zostały  uaktualnione. Nowy dokument uwzględnia nowe publikacje nt. IZW i pierwsze randomizowane badanie kliniczne a także  usprawnienia m.in. w procedurach obrazowania. Ponadto podkreśla potrzebę współpracy m.in. lekarzy podstawowej opieki, kardiologów, mikrobiologów w opiece nad pacjentem z IZW.  Dokument dostępny na stronie www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-Guidelines/Infective-Endocarditis-Guidelines-on-Prevention-Diagnosis-and-Treatment-of.

Minister Zdrowia podpisał Deklarację Bałtycką w sprawie wdrożenia telemedycyny

W dniu 20 sierpnia 2015 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbyło się spotkanie Ministra Zdrowia, prof. Mariana Zembali, z Komisją Informatyki i Telemedycyny PTK, autorami Deklaracji Bałtyckiej oraz przedstawicielami Telemedycznej Grupy Roboczej. Deklaracja Bałtycka jest dokumentem środowiska kardiologicznego analizującym aktualny stan telemedycyny w Polsce i identyfikującym najważniejsze bariery dla jej rozwoju.  więcej→

VI Konferencja W Dobrym Rytmie

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji dostępnym na stronie pod adresem www.konferencjawdr.pl.

Najmniejszy na świecie stymulator serca - Medtronic Micra TPS na kongresie EUROPACE 2015

U pierwszych 140 pacjentów, implantacja rozrusznika Micra TPS powiodła się w 100 procentach. W badaniach przeprowadzanych po jednym i trzech miesiącach, u wszystkich pacjentów odnotowano średnie wartości pomiarów elektrycznej stymulacji serca, pozostające w obrębie przewidywanych zakresów. 

Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obchodzi 50-lecie wszczepienia pierwszego stymulatora serca

Z tej okazji stworzono unikatową w skali kraju gablotę ze stymulatorami, które wszczepiano pacjentom na przestrzeni tego półwiecza. Opowiadają one barwną historię zarówno kliniki, jak i medycyny drugiej połowy XX wieku.

Najmniejszy na świecie rozrusznik serca - Medtronic Micra TPS, zdobywa nagrodę za innowacyjność - Top European Innovation Award 2015

Rozrusznik serca Micra® zdobył główną nagrodę, jako „Innowacyjne rozwiązanie medyczne”, usprawniające praktykę lekarską. Nagroda jest przyznawana przez międzynarodowy zespół ekspertów, naukowców i lekarzy, którzy dokonują przeglądu konkurencyjnych produktów i wybierają najbardziej zaawansowaną, przełomową technologię.

Rejestr Gold AF pozwoli na zgromadzenie istotnych danych dotyczących ablacji przy wykorzystaniu technologii Phased RF pacjentów z migotaniem przedsionków

Rozpoczynające się pierwsze prospektywne, obserwacyjne badanie kliniczne GOLD AF oceni wykorzystanie technologii Phased RF w leczeniu pacjentów z objawowym migotaniem przedsionków (AF). Wieloośrodkowy rejestr  oceni rzeczywiste wyniki leczenia za pomocą wieloelektrodowego cewnika PVAC GOLD -  do ablacji żył płucnych oraz innych cewników wykorzystujących technologię Phased RF.

WYDARZENIA

MRI BEZ STREF WYKLUCZEŃ

AMPLIA MRI Quad CRT-D SureScan Wykonanie badania MRI może być konieczne nawet u 75% chorych z wszczepionymi urządzeniami (IPG, ICD, CRT-D).

AMPLIA MRI™ Quad CRT-D SureScan to ROZSZERZONY DOSTĘP DO MRI 1,5 i 3 T i ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA CZTEROPOLOWEJ STYMULACJI LEWEJ KOMORY

Aby bezpiecznie wykonać badanie MRI u pacjenta z wszczepionym urządzeniem do elektroterapii serca nieodzowna jest dobra współpraca radiologa z kardiologiem. więcej→

WARTE UWAGI

Warte uwagi!

AF niesie istotne zwiększenie ryzyka wystąpienia udaru oraz niewydolności serca dla istotnej grupy pacjentów ze wszczepionym ICD oraz ma istotny wpływ na jakość życia. - Teraz możliwe jest wykrycie AF za pomocą jednojamowego ICD. 

Visia AF oparta jest o algorytm potwierdzony klinicznie do rozpoznawania AF. 

Dostęp do MRI - Visia AF wykonana jest w technologii Surescan, która zapewnia skanowanie całego ciała pacjenta. więcej→

NEWSLETTER

Zapoznaj się z opublikowanymi newsletterami "W Dobrym Rytmie":

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami pojawiającymi się w naszym serwisie, zapisz się na nasz newsletter.