Kurs: Ablacja migotania przedsionków - u kogo?

Autor kursu: Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
Data kursu: 23-08-2017 r.
Aktualizacja #2: 27-06-2018 r.

 

Słowa kluczowe: ablacja migotania, migotanie przedsionków, izolacja żył płucnych