EPimage ‒ Atrial Fibrillation Ablation Training - 4-5 grudnia 2015, Hotel Double Tree by Hilton w Łodzi

W dniach 4-5 grudnia w Łodzi odbędą się warsztaty, podczas których eksperci krajowi i zagraniczni zaprezentują techniki i technologie wykorzystywane w ablacji podłoża migotania przedsionków

Wydarzenie będzie miało charakter warsztatów, podczas których eksperci krajowi i zagraniczni zaprezentują techniki i technologie wykorzystywane w ablacji podłoża migotania przedsionków. W obecnej edycji planujemy krok po kroku przedstawić postępowanie związane z zabiegiem ablacji stosowane w wiodących ośrodkach  europejskich: Monachium, Bazylei i Dreznie. Bezpośrednio z Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca będą transmitowane zabiegi ablacji podłoża migotania przedsionków przeprowadzone przez ekspertów z wyżej wymienionych ośrodków przy użyciu różnych technik i systemów do mapowania i ablacji. Postępowanie z wykorzystaniem krioablacji balonowej przedstawi Profesor Ellen Hoffmann, systemu Carto 3 przedstawi Profesor Christian Sticherling, a systemu Ensite Velocity Profesor Christopher Piorkowski.