Autor opracowania: Dagmara Urbańczyk-Świć

 

UZASADNIENIE BADANIA:
Wyniki dotychczasowyh badań klinicznych, dotyczących programowania wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora (ICD) oraz wpływu elektrowstrząsu na rokowanie, pokazują, iż wydłużanie liczby koniecznych pobudzeń dla rozpoznania arytmii (NID do 30/40) jest bezpieczne i skuteczne. Występowanie terapii wysokoenergetycznej, adekwatnej lub nieadekwatnej, wiąże się z większą śmiertelnością.


CEL:
Celem badania była ocena przede wszystkim bezpieczeństwa, ale i skuteczneści zaproponowanych przez badaczy parametrów jeszcze bardziej wydłużonej detekcji i opóźnionej terapii arytmii komorowej.


MATERIAŁ I METODYKA:
Do badania włączono 60 pacjentów z implanowanym ICD (Medtronic Protecta ICD/CRT-D), w ramach prewencji pierwotnej lub wtórnej nagłej śmierci. Program detekcji i terapii arytmii komorowej optymalizowano następująco:

  • VT monitorowanie: >166/min 
  • fVT: >182/min, via VF 60/80 NID; 3x ATP, 5 elektrowstrząsów
  • VF: > 250/min, 60/80 NID; 1x ATP w czasie ładowania, 6 elektrowstrząsów.

Dyskryminatory SVT/VT t.j.: stability, wavelet w ICD-VVI oraz P/R logic, walvelet w ICD-DDD i CRT-D włączone do częstości 222/min. Średni czas obserwacji wynosił 12 miesięcy.


WYNIKI:
Wydłużenie czasu detekcji arytmii komorowej zapobiegło terapii z ICD u 8 pacjentów (13%). Obserwowano następujące zdarzenia: 1x omdlenie arytmiczne z adekwatnym wyładowaniem; 1x nieadekwatne wyładowanie; 2x poronne omdlenia związane z arytmią; 1x omdlenie niezwiązane z arytmią; 1x adekwatne wyładowanie – bez omdlenia. 
 


WNIOSKI:
Wydłużenie detekcji NID 60/80 jest bezpieczne i pozwala zredukować liczbę adekwatnych, ale zbędnych terapii wysokoenergetycznych.