Kurs: Wskazania do ablacji komorowych zaburzeń rytmu serca wg wytycznych ESC 2015

Autor kursu: Dr n. med. Michał M. Farkowski
Data kursu: 17-03-2017 r.

 

Słowa kluczowe: dodatkowe pobudzenia komorowe, ekstrasystolia komorowa, przedwczesne pobudzenia komorowe, częstoskurcz komorowy, migotanie komór, ablacja