Rozrusznik Micra TPS (Transcatheter Pacing System) jest dziesięć razy mniejszy od tradycyjnych stymulatorów pracy serca. Dzięki miniaturowym wymiarom – odpowiadającym wielkości przeciętnej kapsułki – wszczepia się go przezcewnikowo bezpośrednio do prawej komory serca przez żyłę udową. 

Urządzenie mocuje się do ściany mięśnia sercowego poprzez małe zaczepy a impulsy elektryczne generowane są  przez elektrody umieszczone na powierzchni stymulatora. Micra TPS reaguje na poziom aktywności pacjenta i automatycznie dostosowuje do niej swoją pracę. Mikroskopijna bateria pozwala urządzeniu działać do 10 lat.

Zastosowane w rozruszniku innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne pozwoliły na wyeliminowanie – typowych dla standardowej stymulacji serca – elementów stwarzających potencjalne źródło powikłań i uczucia dyskomfortu u pacjentów, takich jak: elektroda, tzw. kieszonka podskórna, czy widoczne blizny po nacięciu chirurgicznym.

Micra TPS jest pierwszym przezcewnikowym systemem stymulacji serca, któremu został przyznany europejski certyfikat bezpieczeństwa w zakresie obrazowania MRI. U pacjentów z tym modelem stymulatora można więc wykonać diagnostykę rezonansem magnetycznym.  Na świecie przeprowadzono do tej pory przeszło 1000 wszczepień rozrusznika Micra TPS. Pierwsze tego typu zabiegi w Polsce odbyły się 21 stycznia 2016 r. w Poznaniu i Zabrzu.