Kurs: Wytyczne postępowania w częstoskurczach nadkomorowych wg ACC/AHA/HRS 2015 i EHRA 2016 cz. I

Autor kursu: Dr n. med. Michał M. Farkowski
Data kursu: 22-02-2017 r.

 

Słowa kluczowe: częstoskurcze nadkomorowe, tachykardia zatokowa, częstoskurcz przedsionkowy, AT, częstoskurcz nawrotny z węzła przedsionkowo-komorowego, AVNRT, ablacja, farmakoterapia