Warsztaty elektrofizjologiczne Warsaw Education Center Medtronic Poland dla pielęgniarek i techników medycznych - Polstim 2016

Termin: 19-20 maja 2016
Miejsce: Wisła


Program wstępny:

 

Urządzenia do stałej elektroterapii serca

 1. Konieczne podstawy
 • Tryby stymulacji
 • Najważniejsze algorytmy
 • EKG u pacjenta ze stymulatorem/ICD
 • Prewencja i terapia infekcji układów do stałej elektroterapii serca
 1. Programowanie i kontrola urządzeń do elektroterapii serca
 • Podstawy pracy z programatorem
 • Kontrola, programowanie i interpretacja danych z pamięci stymulatora
 • Kontrola, interpretacja danych i programowanie ICD
 • Zdalna kontrola urządzeń do elektroterapii
 1. Opieka nad pacjentami po implantacji urządzeń do elektroterapii serca
 • Interferencja elektromagnetyczna - co trzeba wiedzieć?
 • Opieka nad pacjentem po implantacji układu do elektroterapii serca: procedury medyczne, życie codzienne
 1. Wszczepialne rejestratory arytmii

 

Kurs elektrofizjologii i ablacji dla pielęgniarek i techników medycznych

 1. Podstawy teoretyczne zabiegów elektrofizjologii (dlaczego, co i w jaki sposób?)
 • Podstawy biofizyczne, stymulacji, ablacji, krioablacji
 • Sprzęt wykorzystywany podczas zabiegów (elektrody diagnostyczne, elektrody ablacyjne, kabelki, elektrody odniesienia)
 • Protokół badania EP, zabiegu ablacji klasycznej, ablacji migotania przedsionków, krioablacji
 1. Pielęgniarka podczas procedur elektrofizjologicznych
 2. Technik podczas procedur elektrofizjologicznych
 3. Problemy, komplikacje – rozwiązywanie