Kurs: Wytyczne postępowania w częstoskurczach nadkomorowych wg ACC/AHA/HRS 2015 i EHRA 2016 cz. II

Autor kursu: Dr n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
Data kursu: 22-02-2017 r.

 

Słowa kluczowe: nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, zespół preekscytacji, trzepotanie przedsionków, ektopowy częstoskurcz węzłowy