Podczas odbywającej się w Chicago konferencji ACC zaprezentowano wynik badania „Fire and Ice” i jednocześnie opublikowane je w New England Journal of Medicine:

Krioablacja balonowa napadowego, opornego na leczenie migotania przedsionków okazała się równie skuteczna jak ablacja za pomocą cewnika irygowanego metodą RF  i nie ma znaczącej różnicy pomiędzy tymi procedurami w odniesieniu do bezpieczeństwa pacjenta.