Kurs: Terapia resynchronizująca serce – CRT w praktyce lekarza POZ

Autor kursu: Dr n. med. Dagmara Urbańczyk-Świć
Data kursu: 12-05-2016 r.

 

Słowa kluczowe: stymulacja resynchronizująca, niewydolność serca, arytmia, powikłania, wszczepialny stymulator resynchronizujący z funkcją kardiowersji-defibrylacji, dyssynchronia śród- i międzykomorowa