Kampania „Serce z prądem” ma przybliżyć życie osób ze wszczepionymi urządzeniami, ma pomóc ludziom ze wszczepionymi urządzeniami w codziennym życiu, a jednocześnie pomóc przybliżyć to zagadnienie tym, którzy żyją wokół nich.

Wśród nas żyją osoby ze wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii. Trudno precyzyjnie określić ich liczbę. To co wiadomo, że przybywa ich kilka tysięcy każdego roku. To co jest szczególnie charakterystyczne dla tej grupy pacjentów, to fakt, że z urządzeniem będą żyć do końca życia.

Samo urządzenie ratuje, chroni, podnosi komfort życia, ale tez nakłada zobowiązania. Dlatego dobra edukacja, rzetelne informacje, zwiększona świadomość są tak istotne. Niejednokrotnie można by zapobiec sytuacji zagrażającej życiu chorego, jeśli on sam miałby świadomość swojej choroby i praw jakimi rządzi się wszczepione urządzenie. Równie ważna jest prewencja – zapobieganie niektórym zdarzeniom wynikające z wiedzy: przed czym się chronić, czego unikać, jak o siebie dbać.

W ramach Kampanii „Serce z prądem” organizatorzy planują: