Kurs: Badania rezonansem magnetycznym u pacjentów z implantowanymi urządzeniami do elektroterapii serca

Autor kursu: Dr n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
Data kursu: 22-08-2017 r.

 

Słowa kluczowe: kardiologiczne urządzenia wszczepialne, rezonans magnetyczny, rozrusznik serca, implantowalny kardiowerter-defibrylator