Ma się ukazać pierwsza konsensusowa publikacja na temat kardiomiopatii przedsionkowej. 

Kluczowa zawartość artykułu została przedstawiona na CARDIOSTIM - EHRA EUROPACE 2016. 

Dokument zawiera pierwszą definicję i klasyfikację kardiomiopatii przedsionkowych. Definicja mówi, że kardiomiopatia przedsionkowa to „każdy zespół strukturalnych, architektonicznych, skurczowych lub elektrofizjologicznych zmian dotyczących przedsionków potencjalnie prowadzących do pojawienia się objawów istotnych klinicznie”.

Nowy schemat klasyfikacyjny, określany jako EHRAS (EHRA/HRS/APHRS/SOLAECE), określa cztery klasy w oparciu o wyniki badań histologicznych i patologicznych obejmując zmiany w kardiomiocytach, zwłóknienia i naciekanie niekolagenowe.

Artykuł opisuje czynniki prowadzące do migotania przedsionków. Obejmują one mutacje, zastoinową niewydolność serca, obturacyjny bezdech senny, leki, starzenie się, nadciśnienie, otyłość i cukrzycę. Artykuł zawiera także porady na temat zapobiegania wystąpieniu migotania przedsionków lub jego opóźnienia.

Omówione zostały kontrowersje związane z mechanizmem powstawania migotania przedsionków.

Artykuł odnosi się także do potencjalnego wykorzystania biomarkerów przy określaniu ryzyka wystąpienia migotania przedsionków i udaru.

Wreszcie, artykuł zawiera także porady odnośnie stosowania badań obrazowych w diagnozowaniu i obserwacji pacjentów z kardiomiopatiami przedsionków.

Na podstawie: materiały prasowe ESC