Kurs: Diagnostyka, zapobieganie i postępowanie w infekcjach związanych ze wszczepialnymi urządzeniami do elektroterapii serca

Autor kursu: Dr n. med. Michał M. Farkowski
Data kursu: 11-08-2016 r.

 

Słowa kluczowe: infekcja, infekcyjne zapalenie wsierdzia, infekcja loży, wszczepialne urządzenie do elektroterapii serca, CIED, stymulator, defibrylator