Kurs: Chory z wszczepionym stymulatorem, ICD lub CRT – co pacjentowi wolno, co zakazane, a z czym ostrożnie...

Autor kursu: Dr n. med. Michał M. Farkowski
Data kursu: 28-09-2016 r.

 

Słowa kluczowe: wszczepialne urządzenie do elektroterapii serca; CIED; stymulator; defibrylator; wysiłek; samochód; operacja; rehabilitacja; fizjoterapia