Kurs: Wskazania do terapii resynchronizującej serce - kurs dla kardiologów

Autor kursu: Dr n.med. Dagmara Urbańczyk-Świć
Data kursu: 28-10-2016 r.

 

Słowa kluczowe: blok lewej odnogi pęczka Hisa; brak odpowiedzi na CRT; CRT; dyssynchronia śród- i międzykomorowa; niewydolność serca; stymulacja resynchronizująca; wszczepialny stymulator resynchronizujący z funkcją kardiowersji-defibrylacji, wszczepialny stymulator resynchronizujący bez funkcji defibrylacji