Kurs: Migotanie przedsionków: u kogo profilaktyka udaru mózgu i jakimi metodami?

Autor kursu: Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
Data kursu: 14-12-2016 r.

 

Słowa kluczowe: Antagonista witaminy K, doustny antykoagulant nie będący antagonistą witaminy K, krwawienie wewnątrzczaszkowe, leczenie przeciwkrzepliwe, migotanie przedsionków, prewencja udaru mózgu, wtórna prewencja udaru, udar niedokrwienny mózgu