Fundacja Udaru Mózgu (FUM) wzięła udział w dziesięciu imprezach biegowych w Polsce, zwracając tym samym uwagę na udar mózgu – chorobę, z powodu której, rocznie umiera aż 30 000 Polaków.

Podczas akcji przedstawiciele Fundacji edukowali Polaków na temat udaru mózgu oraz profilaktyki tej choroby.

Bardzo ważnym elementem profilaktyki udarowej jest rozpoznanie i leczenie chorób przewlekłych, takich jak np. cukrzyca oraz chorób układu krążenia, w tym nadciśnienia tętniczego i migotania przedsionków.

 Niezwykle ważna jest świadomość, że ryzyko udaru mózgu można skutecznie ograniczać. Chodzi przede wszystkim o wpływ na czynniki ryzyka, które można modyfikować. Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i leczenie chorób przewlekłych takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy migotanie przedsionków. Właściwa kontrola cukrzycy zdecydowanie obniża ryzyko powikłań, w tym zawału serca czy udaru mózgu. Natomiast proste badanie, jakim jest pomiar pulsu wystarczy do wczesnej diagnostyki migotania przedsionków – choroby, która jest najczęściej występującą arytmią serca i pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru. Przy migotaniu przedsionków puls staje się chaotyczny i nierówny – mówi dr hab. n. med. Oskar Kowalski, Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

– Jednak nie zawsze można w tak prosty sposób potwierdzić występowanie arytmii. W wielu przypadkach osoba, u której występuje podejrzenie arytmii powinna poddać się badaniu przy użyciu bardziej zaawansowanych metod diagnostycznych, które zapewniają długotrwałą rejestrację rytmu serca. Natomiast u osób, u których zdiagnozowano migotanie przedsionków, konieczna jest opieka lekarska i stosowanie odpowiednich terapii, zgodnych z aktualnymi wytycznymi towarzystw naukowych – dodaje dr Oskar Kowalski.

Wiedza na temat czynników ryzyka i profilaktyki udaru mózgu oraz rozpoznanie pierwszych objawów tej choroby, mogą uratować życie. W przypadku wystąpienia udaru niezwykle ważna jest szybka reakcja i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia. Dla osób, które doświadczyły tej choroby niezwykle istotna jest również rehabilitacja – szybko rozpoczęta znacząco redukuje wczesne powikłania udaru i ma kluczowe znaczenie dla jakości życia osoby po udarze.