Zaproszenie na 21 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku

Już po raz 21 odbędzie się sympozjum dedykowane najważniejszym wyzwaniom, które stoją przed rehabilitacją kardiologiczną.

Sympozjum, które jest spotkaniem lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów i dietetyków podejmie tematy kompleksowego i skoordynowanego postępowania z pacjentem po przebyciu leczenia czy zabiegu operacyjnego. Więcej informacji o wydarzeniu w programie na stronie: http://rehabilitacja2017.ptkardio.pl