Kurs: Migotanie przedsionków: u kogo walka o rytm zatokowy a u kogo kontrola częstotliwości komór, jakimi metodami?

Autorzy kursu: Dr n. med. Michał M. Farkowski
Data kursu: 15-02-2017 r.

 

Słowa kluczowe: migotanie przedsionków, kardiowersja, ablacja, farmakoterapia