Już po raz piąty w dn. 31 marca - 1 kwietnia 2017 r. odbędzie się konferencja W SERCU ŁODZI.

Konferencja kierowana jest do lekarzy kardiologów, internistów, lekarzy rodzinnych, ratowników medycznych, oraz pielęgniarek i studentów. Tematyka konferencji porusza zagadnienia z szeroko pojętej kardiologii i elektroterapii, stanowiąc kurs „elektrokardiologia w pigułce”.

W programie Konferencji znajdą się: sesje dydaktyczne, kurs EKG, interpretacja EKG w formie quizu, pokazy filmowe z zabiegów, warsztaty dla nie-elektrofizjologów oraz wykłady prezentujące aktualne wytyczne w farmakoterapii zaburzeń rytmu, niewydolności serca i nowoczesne zalecenia w praktyce klinicznej. Przedstawione zostaną nowości w elektroterapii oraz wskazania do różnych form elektroterapii, a podsumowaniem sesji będą omawiane interaktywnie przypadki kliniczne.

Więcej informacji o wydarzeniu w programie na stronie: http://www.wserculodzi.pl/