Pierwsze wytyczne do oceny i leczenia pacjentów z omdleniami wydane przez ACC, AHA i HRS.

Wytyczne zostały opublikowane 09 marca w czasopiśmie JACC - Journals of the American College of Cardiology.

Celem dokumentu ACC / AHA / HRS jest zapewnienie aktualnych i zwięzłych wytycznych w leczeniu dorosłych i dzieci z podejrzeniem omdleń. Niniejsze wytyczne mają na celu być praktycznym dokumentem dla kardiologów, neurologów, lekarzy medycyny ratunkowej, internistów, geriatrów, specjalistów medycyny sportowej i innych pracowników służby zdrowia zaangażowanych w opiekę nad tą bardzo dużą i niejednorodną populacją.

Wytyczne zalecają, że jeśli pacjent traci przytomność, lekarz powinien przeprowadzić szczegółowy wywiad i badanie fizykalne podczas wstępnej oceny. Wykorzystanie elektrokardiogramu w tym czasie może być przydatne do ustalenia przyczyny omdlenia. Osoby z poważnymi schorzeniami, które mogą być związane z ich omdleniem należy poddać ocenie i / lub leczyć w szpitalu.

Ze względu na prawdopodobny związek omdleń i nagłej śmierci sercowej (SCD) w wybranych populacjach, w dokumencie tym omówiono stratyfikację ryzyka i prewencji SCD.