Wszczepienie miniaturowego monitora serca możliwe w warunkach ambulatoryjnych – kolejne doniesienie opublikowane na łamach Europace.

Standardowo monitory rytmu serca wszczepiane są w tym samym miejscu, gdzie np. stymulatory i kardiowertery-defibrylatory.

Jednak w związku z miniaturyzacją i uproszczeniem procedury, wszczepienie a właściwie „wstrzyknięcie” Reveal Linqa nie zawsze wymaga tak jałowych warunków. Publikacja “Insertion of miniaturized cardiac monitors outside the catheter operating room: experience and practical advice” przygotowana została przez ośrodki z UK, Szwajcarii i Niemiec. Autorzy dostarczają praktycznych wskazówek dotyczących adaptacji miejsca, wyposażenia i praktyki zabiegowej podczas wszczepienia monitorów serca poza Cath-labem, tak by nadal zapewnić sterylność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta.

Dostępne rekomendacje uwzględniają profil pacjenta – nie u każdego to podejście będzie możliwe i zalecane.

Wszczepienie miniaturowego monitora serca możliwe w warunkach ambulatoryjnych – kolejne doniesienie opublikowane na łamach Europace