Kurs: Bezelektrodowy stymulator Micra™ - dla kogo?

Autor kursu: Dr n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
Data kursu: 08-05-2017 r.

 

Słowa kluczowe: stymulator bezelektrodowy, Micra TPS