HRS 2017: Konsensus ekspertów w sprawie wykonywania badania MRI i narażeniu na promieniowanie u pacjentów ze wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii serca

Podczas kongresu HRS panel ekspertów z 11 międzynarodowych organizacji (American Heart Association (AHA), American College of Cardiology (ACC), American College of Radiology (ACR), Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), American Society for Radiation Oncology (ASTRO), Council of Affiliated Regional Radiation Oncology Societies (CARROS), European Heart Rhythm Association (EHRA), Japanese Heart Rhythm Society (JHRS), Pediatric and Congenital Electrophysiology Society (PACES), Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC), Sociedad Latinoamericana de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología (SOLAECE)) ogłosił pierwsze tego typu rekomendacje dotyczące opieki nad pacjentami z wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii serca (CIED) zakwalifikowanymi do badania MRI.

W Polsce wszczepianych jest ponad 42 tys. urządzeń rocznie [dane EHRA White Book 2016]. Coraz większa grupa tych pacjentów ma lub będzie miała wskazania do wykonania badania MRI. W przeszłości skanowanie MRI u pacjentów z CIED wywołały obawy związane z ich nieprzewidywalnymi skutkami i zakłóceniami pracy wszczepionego układu. Dokument wskazuje, w jakich warunkach i na jakich zasadach badanie MRI można bezpiecznie wykonać.

Pełna wersja dokumentu dostępana tutaj.