Na stronie ESC dostępna jest 10 edycja EHRA White Book

Biała księga EHRA dostarcza informacji o ilości procedur elektrofizjologicznych i implantacjach wszczepialnych urządzeń do elektrostymulacji serca.

Ponadto znajdują się tam dane demograficzne, kluczowe informacje o opiece zdrowotnej i edukacyjnej każdego z 53 krajów członkowskich Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), a także raporty dotyczące ewentualnych przeszkód w implementacji Wytycznych ESC w każdym kraju.

Zapraszamy do pobrania EHRA White Book 2017.