Kurs: Pacjent z migotaniem przedsionków, leczony przeciwkrzepliwie - do operacji

Autor kursu: Prof. dr hab. Maria Trusz-Gluza
Data kursu: 02-08-2017 r.

 

Słowa kluczowe: antagonista witaminy K, leki przeciwkrzepliwe, lek przeciwkrzepliwy nie będący antagonistą witaminy K, leczenie operacyjne, pomostowanie pozajelitowe