Kurs: Leczenie przeciwkrzepliwe w migotaniu przedsionków u chorych z wadą zastawkową serca

Autor kursu: Prof. dr hab. Maria Trusz-Gluza
Data kursu: 18-01-2018 r.
Aktualizacja: 27-06-2018 r.

 

Słowa kluczowe: antagonista witaminy K, leki przeciwkrzepliwe, lek przeciwkrzepliwy nie będący antagonistą witaminy K, migotanie przedsionków, wada zastawkowa, proteza zastawkowa mechaniczna, proteza zastawkowa biologiczna