Efficacy of Antiarrhythmic Drugs Short-Term Use after Catheter Ablation for Atrial Fibrillation (EAST-AF) trial

Krótkoterminowe (90 dni) stosowanie leków antyarytmicznych, po zabiegu ablacji migotania przedsionków, redukowało liczbę nawrotów arytmii przedsionkowej w tym czasie. Zastosowanie takiego leczenia nie skutkowało redukcją nawrotów AF w trakcie rocznej obserwacji (EAST-AF)

Czytaj więcej...

Percutaneous Implantation of an Entirely Intracardiac Leadless Pacemaker LEADLESS II trial

W badaniu wykazano, że skuteczność i bezpieczeństwo ocenianego bezelektrodowego stymulatora serca, a także parametry stymulacji i wyczuwania u zdecydowanej większości pacjentów spełniły założone przez badaczy wymagania. Poważne powikłania związane z implantowanym urządzeniem wystąpiły u 1 na 15 pacjentów (LEADLESS II)

Czytaj więcej...

Effect of empirical left atrial appendage isolation on long-term procedure outcome in patients with long-standing persistent atrial fibrillation undergoing catheter ablation: results from the BELIEF study

U chorych z przetrwałym długotrwałym AF izolacja żył płucnych z jednoczasową izolacją uszka lewego przedsionka istotnie wydłuża okres wolny od nawrotów AF, nie zwiększając liczby powikłań związanych z procedurą (BELIEF)

Czytaj więcej...