Nasierdziowe mapowanie RVOT u chorych z BS wykazało obecność nieprawidłowych potencjałów, które najpewniej wskazują na podłoże złośliwych arytmii komorowych. Ablacja tego obszaru normalizuje zapis EKG (także po prowokacji lekiem IC), eliminuje patologiczne potencjały i indukcję arytmii w badaniu elektrofizjologicznym. Konieczne jest przeprowadzenie badania wieloośrodkowego z zastosowaniem randomizacji.